:
5
. /. 300 . 50
. / . - 100 . 16,67 1
0,25 . . / - /. 0,25 ., + . , , 2 . 7
. /. 20 / . 4 1
- /. 25 1 4 (E-card)
OMRON MIT Elite Plus
ROSSMAX NB 500
. /. 600 10
- /. 100 / . 3 , . .- 5, , :