14.12.2019
:
- 30 122 schering ploug
- 0,1 % 30 177 schering ploug
- 0,1 % 15 124 schering ploug
. 200 20 256 pfizer inc
. 200 10 114 pfizer inc
. /. 200 10 194 abryl formulat
. /. 100 10 167 abryl formulat
/. 36 / . 30 , . 296 schering ploug
. 400 5 392 schering ploug
/- /. 1 . 1 84
. 5 18 162 laboratoires
150 150 138 laboratoires
150 150 177 laboratoires
050 50 167 laboratoires
700 96
- /. 100 / 3 5 994 lilly france
/. 100 / 3 5 950 lilly france
3 (30/70) /. 100 / 3 5 599 lilly france
100 - /. 100 . 10 1 240
- 200 , 2- 103
- /. 100 / 3 5 736 lilly france
25 /. . 100 / 3 1 161 eli lilly neth
25 . /. . 100 / 3 5 704 eli lilly neth
. 0,5 30 135
- 150 61 guangzhou yuso
- . 300 60 243 shenzhen gonse
- . 300 60 247 shenzhen gonse
- . 0,25 80 31
- 1,2 20 62 fito pharma
19 95 delta medical
. / 200 60 93 lab rosa phyto
. / 200 180 240 lab rosa phyto
- . 120 150 lab rosa phyto
. . 30 133
. - 5000 ., . . 1 3 957 ferring gmbh
. - 1500 ., . . 1 3 937 ferring gmbh
. 30 35
50 / 30 38
. 30 187 lifecare neuro
- /. 100 / . 2 , 10 297
MAXIHEALTH 60 166
MAXIHEALTH . 60 219
MAXIHEALTH . 60 60
. 250 60 134
5 % 30 88
5 % 30 82
- /. 5 % 40 65
- /. 5 % 25 48
5 % 25 39
- . 0,25 80 108
- . 0,25 40 51
+ . 700 60 156
. 80 143
. 40 80
. 60 202
. 30 109
. 30 106
. 60 189
1000 50 26
9 . 0,35 30 58
. 20 175 perrery farmac
20 96
. 60 65
- 30 53
- 5 % 30 52
- . , 60 146
50 88
. 100 259 homviora arzne
- . .-. 50 255 homviora arzne
- . .-. 50 259 homviora arzne
- . 50 182 homviora arzne
-N . . 50 207 homviora arzne
. . 300 20 200 world medicine
- 250 34
- 130 21
- . 0,25 50 28
. 250 37
. 130 24
- . 30 284
1 . - . 1 780 baxter oncolog
. 30 21
. . . 300 60 75
/ 10 106 jelfa
. 100 94 dhg pharmaceut
. . 10 50
- 10 39
. . 10 66 teva
-2, /., ., 2 , , . 565
-1, /., ., , . 763
50 , 21
4- 100 52
4- 35 21
4- 100 49
() 100 49
50 26
. 12 100 284
. 25 . 40 29
. 25 40 24
15 33
- . 10 / . . 100 48
 

0.. - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - ..224, , :