15.08.2018
:
 

0..

:
. - 500 . 10
-10% - . . 500 10
. 100 . 1
. /. 400 . 30
VH VARIANT M,
. . - 80 ., . . 6 1
. . /. 5 . . 1
. 1 30
/- /. 20 / ., . . 1,2 1
SOWASH