15.10.2018
:
 

0.. - 223 - 224

:
OMRON MIT Elite (HEM-7300-WE7)
8 . . / . - 8 ., ., + . ( ) 1
- /. 60 / 1 , . . ., . . 1
. / 200 10
. / 500 100
200 / - /. 20 . 100
. /- /. 100 /4 . 1
SOWASH Hydro-Jet SoWash
SOWASH
7-1000E /. . 1500 4, , :