:
WATERPIK WP-100E2
. /. 90 56
- /. 100 . 2 50
120 - /. 120 0,5 , . . -,.1,220 1
/. 600 /5 . 5 1
- /. 300 / . . 100 10
OPTIVANTAGE . . OPTIBOLUS /.
- /. 10 / . 60 1
En Ther
. 100 50, , :