:
. / 150 10
0,25 . . / - /. 0,25 ., + . , , 2 . 7
SOWASH SoWash Hydro-Pulser
50
SYNOCROM forte - 2 % 2 1
SOWASH Hydro-Jet SoWash
- . /- /. 20 / . 4 1
. /- /. 80 . 4 1
. . . 400 42
. . 80 28, , :