:
. 1 50
. /- /. 1200 /20 . 1
LD-250U
. /. 5 . 1
25
7-1000E /. . 1000 6
SOWASH SoWash Hydro-Pulser
. / 5 28
. / 25 28
50 + 15, , :