:
- /. 25 1 4 (E-card)
- . /- /. 20 / .7 1
. /. 36 / . , . 5
30 + 30
VH SPECIAL COMFORT L,
. / 800
PSG SPECIAL COMFORT 75 A
- /. 250 5 2
- /. 370 / . 200 1
- /. 350 / . . 200 6, , :