:
SOWASH SoWash Hydro-Pulser
. - /. 2000 . 1
NCTF- 30 + 30
. / 1 56
- /. 350 / . . 200 6
- /. 162 /0,9 0,9 4
. . 80 28
50 + - 55
. 10 30
30 + 30, , :