:
- /. 350 / . . 200 6
10
SOWASH Hydro-Jet SoWash
. . / . . 0,0003 . 5
6 28
- . /. 6 / . 25 1
, . . 18 30
- . DIART 1,8 % 2 , 2-
. . . 2 60
. 250 . 5, , :